Legislaţie

PROTECȚIA DATELOR

GDPR

Regulament (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

(Regulamentul General privind Protecţia Datelor)

 

Legea de funcţionare ANSPDCP

Legea nr. 102/2005 rivind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

PROTECȚIA DATELOR

Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene