Ghidul italian despre jurnalism şi protecţia vieţii private

Autoritatea italiană de protecţie a datelor personale (Garante) a publicat Norme deontologice privind tratamentul datelor cu caracter personal în exercitarea profesiei de jurnalist. Aceste îndrumări au fost adoptate pentru a concilia libertatea de exprimare şi protecţia vieţii private şi pentru a asigura conformitatea codurilor deontologice existente cu prevederile GDPR.

Pentru a face cât mai accesibile informaţiile pe tema protecţiei datelor şi a libertăţii de exprimare, punem tuturor la dispoziţie traducerea normelor în limba română.

Citeşte aici traducerea în limba română pregătită de PrivacyOne.

Am pregătit mai jos şi un rezumat al indicaţiilor oferite de Garante, însă trebuie să reţineţi că există diferenţe importante între reglementarea jurnalismului în Italia faţă de situaţia din România, unde nu există o lege specială a presei. În Italia, activitatea jurnalistică realizată cu titlu profesional este reglementată prin legislaţie naţională.

Cui se aplică ghidul
 • Normele deontologice emise de autoritatea italiană se aplică jurnaliștilor profesioniști, dar și oricăror alte persoane care desfăşoară activităţi publicistice, chiar și ocazional.
Despre prelucrarea datelor personale în context jurnalistic
 • Prelucrarea datelor personale pentru scopuri jurnalistice se diferenţiază fundamental prin natura ei de prelucrarea datelor realizată de alte entităţi.
Echilibrul dintre viaţa privată şi libertatea de exprimare a jurnaliştilor
 • Ghidul deontologic a fost adoptat cu scopul de a reconcilia drepturile fundamentale ale persoanelor cu dreptul publicului la informare şi libertatea presei. Ghidul stă la baza aplicării excepţiei jurnalistice prevăzute de Art. 85 din GDPR.
 • Protecţia domiciliului se extinde şi la locurile de îngrijire, detenţie şi reabilitare.
 • Datele din categorii speciale (origine etnică, religie, opinii politice, sănătate etc.) cu privire la persoanele fizice trebuie să fie prelucrate într-un mod relevant pentru chestiuni de interes public, fără a face trimiteri la rude sau alte persoane care nu prezintă interes.
 • Dezvăluirea informaţiilor (chiar detaliate) pe subiecte de interes public sau social semnificativ nu încalcă dreptul la viaţă privată dacă respectivele informaţii sunt indispensabile pentru descrierea corectă a evenimentelor şi a persoanelor implicate.
 • Viaţa privată a persoanelor publice trebuie să fie respectată dacă știrile sau datele nu au relevanță pentru rolul lor sau pentru viața lor publică.
 • Comentariile şi opiniile jurnalistului sunt protejate de dreptul la libera exprimare.
 • Minorii beneficiază de o protecţie specială.
 • Jurnaliştii trebuie să respecte demnitatea persoanelor şi trebuie să evite concentrarea pe detalii despre violenţă (cu excepţia cazului în care identifică o importanţă socială pentru acest lucru).
 • Dreptul persoanelor de a nu fi discriminate va fi respectat de jurnalişti în activitatea lor.
 • Jurnaliştii se vor abţine de la descrierea comportamentelor sexuale ale persoanelor (publicarea este permisă în contextul prezentării informațiilor esențiale și cu respectarea demnității persoanei în cazul în care aceasta ocupă o funcție de importanță socială sau publică deosebită).
 • Sursele jurnalistice sunt protejate prin lege.
Despre informarea persoanelor vizate
 • Jurnalistul care prelucrează date personale pentru realizarea materialelor de ştiri trebuie să își dezvăluie identitatea, profesia și scopurile pentru care strânge știrile, cu excepția cazului în care acest lucru implică riscuri pentru siguranța sa sau face imposibilă în alt mod exercitarea funcției de informare.
 • Jurnalistul trebuie să evite înșelăciunea și presiunea nejustificată.
 • Dacă activitatea de prelucrare a datelor personale pentru realizarea materialelor de ştiri este evidentă, atunci jurnalistul nu este obligat să furnizeze celelalte elemente ale informării menționate în articolele 13 și 14 din GDPR (anume, informarea despre prelucrarea datelor personale care trebuie să fie furnizată persoanelor vizate).
 • Redacţiile trebuie să ofere publicului informaţii despre cum pot persoanele vizate să îşi exercite drepturile din GDPR şi să indice  persoana responsabilă cu prelucrarea datelor persoanle din cadrul organizaţiei.
Durate de păstrare a datelor şi rectificarea inexactităţilor
 • Jurnalistul poate păstra datele colectate atâta timp cât este necesar pentru a urmări scopurile profesiei sale.
 • Jurnalistul rectifică greșelile și inexactitățile fără întârziere, în conformitate cu obligația de rectificare în cazurile și în modalitățile stabilite de legea italiană.

Normele deontologice conţin mai multe prevederi pe tema respectării drepturilor fundamentale în activitatea jurnaliştilor. Traducerea integrală în limba română se regăseşte aici.

Notă: Acest articol are rol pur informativ. Recomandăm consultarea documentului original în limba italiană şi, pentru nelămuriri, contactarea autorităţii italiane emitente (Garante) sau a unui jurist autorizat să ofere consultaţii privind legislaţia italiană.