Ce sunt datele personale?

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”)

o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale


GDPR protejează numai datele despre persoane fizice. Informațiile despre persoane juridice (societăți comerciale, asociații etc.) nu sunt acoperite.

GDPR

Sunt date personale orice informații despre o persoană, care pot duce la identificarea ei, fie:

  • direct (nume, CNP, adresa, etc) sau
  • indirect, prin combinație cu alte date (număr de înmatriculare al autovehiculului, cookie ID, adresa IP, etc.)

Unele date sunt foarte sensibile și beneficiază de o protecție mai mare.

Acestea sunt datele speciale, adica cele care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

exemple…

nume
prenume
CNP
adresă fizică
adresă e-mail
nr. telefon
semnătură

adresă IP
cookie ID
advertising ID
geolocalizare
istoric de navigare
istoric de cautare


statut civil
situație financiară

sănătate
viață sexuală
orientare sexuală
identitate de gen
origine etnică
opinii politice
religie

naționalitate
profesie
educație

antecedente penale
sancțiuni

atenție…

datele sunt personale chiar dacă au fost făcute publice (e.g. date despre administratori obtinute de la Registrul Comertului)


datele anonimizate nu mai sunt date personale, insa anonimizarea este un procedeu extrem de complexGDPR nu se aplică datelor personale ale celor decedați